ОТК МГ №38 Райкан Шукурбеков атындагы №38 мектеп-гимназия окуу-тарбия комплекси

АККРЕДИТАЦИЯ

АККРЕДИТАЦИЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
АККРЕДИТАЦИЯ