ОТК МГ №38 Райкан Шукурбеков атындагы №38 мектеп-гимназия окуу-тарбия комплекси

начальная школа

1-класс

1. Ондуктар https://youtu.be/zNfPprbn92U

2.Уй шаймандары https://youtu.be/ZVjSMBr9wEQ

3.Алиппе «н» тыбышы https://youtu.be/gdqiNmzI2cQ

4.Ата тек жана жети Ата https://youtu.be/axh7s3gUc7g

5.Алиппе «Жж» тыбышы https://youtu.be/PZ1kXkAbbQY

2-класс

Адабий окуу сабагы

1.Коон баккан карыя https://youtu.be/F_cm5g7jeFg

2.Түлкү менен сүлөөсүн https://youtu.be/9jOYXmD–Pg

3.Айбанаттардын талашы https://youtu.be/UjK7XrRrCZo

4.Кышта https://youtu.be/OVssjjWZO80

 Алиппе сабагы

1.Манас баатырдын төрөлүшү https://youtu.be/FIJYfxyDvbY

2.Эртен менен https://youtu.be/jDkG2OLVQ68

Жазуу сабагы

1.Тыбыш жана тамга https://youtu.be/WrOiPi9u6GE

Кыргыз тил сабагы

1.Уӊгулаш сөздөр https://youtu.be/KWkCgqHb-1k

2.Сөздү ташымалдоо https://youtu.be/vOIvq0IbQ18

3.Туюк муун https://youtu.be/07VZW4eGe6A

4.Жумшак  үнсүздөрhttps://youtu.be/n_Ls2bPJJH8

 5.Суйломдун ээси https://youtu.be/VXoez6ck6x8

 Орус тил

Аман делает зарядку https://youtu.be/7YqHaJw3OSg

Мы читаем и пишем https://youtu.be/cxbmfz5FDTU

Дежурные https://youtu.be/8flbSQvTlfc

Вежливые слова https://youtu.be/VJKh1aW_2WY

Кот Васька https://youtu.be/Q0rLGRoO8GQ

Вечером https://youtu.be/9_D-_iXMofc

Математика сабагы

 1.Кемитүүнү бөлүктөргө  бөлүп аткаруу https://youtu.be/EF_ZC9BKJ9E

2.Мисал маселе иштөө https://youtu.be/KUu5MmEw_6M

3.Эки орундуу сандар https://youtu.be/nMhIYEh0vEU

Мекен таануу

1.Ата мекен, Ата журт https://youtu.be/K4PPca2jIHA

2.Жаратылышка болгон биздин мамилебиз https://youtu.be/PmaS4EiQhJs

Адеп  сабагы

1.Терс сапаттар https://youtu.be/lwOCzqDrkU8

  Класстык саат

1.Билим куну https://youtu.be/b1F3XrV_aJc

2.Кыргыз тил майрамы https://youtu.be/b1F3XrV_aJc

3.Жолдо журуунун эрежеси https://youtu.be/oh0S3L_HLa4

 

3-класс

Математика сабагы

Мисал, маселе иштөө https://youtu.be/LWxI_DEhtp8

Мисал маселе иштөө https://youtu.be/yt6s76ddzsI

Барабардык https://youtu.be/PGCTuUq4CVM

Тегерек жана айлана https://youtu.be/_5-hxFFoFxE

Палетка https://youtu.be/c8Wh1LEO-1I

 Кыргыз тили

1.Зат атоочтун жөндөлүшү https://youtu.be/Rxn2LjGK4Jw

2.Зат атоочтун жөндөлүшү https://youtu.be/wNbzJd_clQs

3.Атооч жөндөмөсү https://youtu.be/iBFDMcf009Q

4.Илик жөндөмөсү https://youtu.be/zXSOp_C371I

5.Жат жазуу https://youtu.be/ZG8DGmkqJDk

  Адабий окуу

1.Нан https://youtu.be/7NipPHv6ef0

2.Акылдуу бала https://youtu.be/GQDH3K57wGM

  Мекен таануу

1.Ош Кыргызстандын байыркы шаары https://youtu.be/xrNv5IP03vA

2.Бишкек шаары-Кыргыз Республикасынын борбору. Чүй облусу https://youtu.be/wHDu_Iww7Xg

   Адеп

1.Жүрүм-турум адеби https://youtu.be/tXTGQn7PxYw

  Көркөм өнөр

1.Фантазия жана бир элес https://youtu.be/5_oaCQt5jL0

  Класстык саат

1.Эне тилим-эне сүтүм https://youtu.be/ygeYoIz_1Bk

2.Сүйүктүу Кыргызстаным https://youtu.be/jdPvTcXBvXY

3.Витаминдер https://youtu.be/syO3yHynAgs

4.Чыңгыз Айтматов https://youtu.be/WCzJVtpo_5c

  Орус тили

1.Какой? Какая? Какое? Какие? https://youtu.be/2KrbfT7h724

2.Как ответить на вопрос “Чьи?” https://youtu.be/BWpUgum1sO

  1. Чем занимается моя семья https://youtu.be/YYacsfQ6yGY

4.Слова множественного числа https://youtu.be/6053kOIeIrw

5.Маленькое дело лучше большого безделья https://youtu.be/9PNv2Gybh24

7.Чем занимается моя семья https://youtu.be/iQXkKccjF1I

8.Вежливые слова https://youtu.be/cRFG0gH2GMs

Зеркало https://youtu.be/DFkNDv9sEhc

Кому что нравится https://youtu.be/tLKr_y6x6qo

 

4- класс

Математика

1.Коп орундуу сандарды кошуу жана  кемитуу https://youtu.be/cq4XpED9SHs

2.Коп орундуу санды  Бир орундуу санга кобойтуу https://youtu.be/UCQdC5hl7pk